Зарахування першокласників

          Загальноосвітня школа І – ІІ ст. с. Духче

вул. Спортивна, 82, с. Духче,  45114, тел. ( 03368)67141,

 е-mail : DuchtscheSOC@ukr.net 

 код  ЄДРПОУ  20140482

                                                          

                                                          Наказ

15 травня 2018 року                                                                       № 18

 

Про зарахування учнів до 1- го класу

 

 На виконання п.2.ст.18, п.1 ст.20 Закону України «Про загальну середню освіту» (651-14), ст.35 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку і підлітків шкільного віку», ст.ст. 19, 20, 21, 22, 26 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964 Наказ МОНУ від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (п.7, ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту») , на підставі заяви батьків,  висновків медико – педагогічної комісії, з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей до 1 класу;

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Зарахувати до 1- го класу:

 

Дейнюка  Петра Петровича

Ліснічук Ангеліну Олександрівну

Зінчук Христину Сергіївну

Приймачок   Софію Вікторівну

Мартинюк Ганну Володимирівну

 

2. Заступнику директора з НВР Матящук Н.М.:

2.1.Внести прізвища учнів до алфавітної книги за відповідною літерою;

                                                                                                   01.09.2018

2.2.Завести номер на особовій справі кожного учня, виходячи з номера, присвоєного в алфавітній книзі;

                                                                                                   01.09.2018

2.3.Розмістити особові справи зарахованих учнів до папки з особовими справами 1-го класу;

                                                                                                   01.09.2018

3.Класному керівнику М.Ф.Ткачуку: 

3.1.Внести прізвища зарахованих учнів до сторінок класного журналу;

3.2.Передати списки учнів класу до ФАПу с. Духче.

                                                                                                    01.09.2018

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

                                              Директор школи                        З.М.Ладчук